اردوها

 

اردوی کتاب خوانی به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی

در پارک صبا

 

 

 

 

 

 

 

اردوی دوچرخه سواری به مناسبت روز جهانی کودک

 

 

اردوی دلفیناریوم برج میلاد به مناسبت روز جهانی کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

اردوی شهربازی ارم سبز به مناسبت سیزده آبان روز دانش آموز