پایگاه تابستانی 98

کلاس های شاد و آموزنده

پایگاه تابستانی امید تابان

 

اردوهای درون و بیرون از پایگاه

 

 

 

 

 

کلاس های فوتسال و شنا

 

 

 

 

 

کلاس زبان 

 

 

 

کلاس رباتیک

 

 

 

 

 

 

 

کلاس کامپیوتر

 

 

 

 

 

کلاس های هنر و خلاقیت