اطلاعیه پیش ثبت نام

در دومین سال فعالیت موفق پیش دبستان و دبستان پسرانه امید تابان، فرآیند پیش ثبت نام در مقاطع پیش دبستان و دبستان برای سال تحصیلی 98-99 با ظرفیت محدود از بین دانش آموزان مستعد و پویا آغاز گردیده است.

 

  • شرایط پذیرش دانش آموز :

– قبولی در تست سنجش هوش و آزمون علمی و عملی

 

  • نحوه ثبت نام :

  1. مراجعه حضوری دانش آموز به همراه والدین به محل دبستان
  2. حضور در تست سنجش هوش و آزمون علمی و عملی
  3. ثبت نام اولیه دانش آموز پس از قبولی در آزمون